ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
ช่วงเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1939 เยอรมนี ได้รุกรานประเทศเพื่อนบ้านจนเกิดสงครามในยุโรป ปีต่อมาได้พุ่งเป้าไปที่ Elystadt อีกด้านหนึ่ง Izetta ลูกหลานของเผ่าแม่มด เธอสามารถใช้พลังควบคุมสิ่งที่เธอสัมผัสได้ด้วยความตั้งใจ และ Fiine เด็กสาวที่ฉลาดเฉลี่ยว บุตรของเจ้าเมืองหลวงแห่ง Elystadt ที่ต้องมาบิดากำลังป่วย จึงต้องวุ่นกับเรื่องการรุกรานของเยอรมัน

[ แนว แอคชั่น - แม่มด - ยูริ(?) - สงคราม - ประวัติศาสตร์ ]

[ แบบดาวน์โหลด ]

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 1
Mega / Koolf

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 2
Mega / Koolf

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 3
Mega / Koofr

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 4
Mega / Koolf

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 5
Mega / Koolf

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 6
Mega / Koolf

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 7
Mega / Koolf

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 8
Mega / Koolf

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 9
Mega / Koolf

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 10
Mega / Koolf

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 11

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 12 END
Mega / Koolf

[ แบบออนไลน์ ]

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 1

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 2

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 3

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 4

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 5

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 6

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 7

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 8

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 9

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 10

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 11

Shuumatsu no Izetta ''แม่มดคนสุดท้ายแห่งจุดจบ'' ตอนที่ 12 END


[ ซับไทยโดย Murph-Fansub]

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger