ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
ในปี 2059 ห้าทศวรรษผ่านไปหลังจากที่มีความขัดแย้งสงครามอวกาศที่เคยเห็นในเรื่อง Macross 7 ในวันที่ 25 ของการเดินทางอันยาวใกลของกองเรือล่าอาณานิคม พวกเขาได้เดินทางผ่าน กาแล็กซี่ใหม่ที่จะเป็นบ้านใหม่ของมนุษยชาติ แต่กลับต้องพบกับสงครามกับ Vajura

[ แนว แอคชั่น - อวกาศ - เครื่องบินรบ - หุ่นยนต์ - ร้องเพลง ]

[ แบบดาวน์โหลด ][ ซับไทยโดย ChobitsZa-Fs ]

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger