ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
ยุคศตวรรษที่ 21 มนุษย์ได้คิดแผนที่จะตั้งรกรากบนดาวอังคาร­ในอนาคต จึงได้ส่งต้นมอสและแมลงสาปเพื่อปรับสภาพพื­้นผิวแก่ดาวอังคารและจะใช้เป็นที่อาศัยของ­มนุษย์ในอนาคต แต่ทว่าเวลาผ่านไปร่วม 500 ปี ค.ศ.2599 เมื่อถึงเวลาที่มนุษย์ต้องย้ายถิ่นฐาน ได้พบว่าแมลงสาปนั้นได้เกิดการกลายพันธุ์ จนกลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งบนด­าวอันคารและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เดิ­นทางมาที่นี่โดยปราศจากการเจรจาใดๆ ทำให้ต้องส่งพวกนักรบที่เชี่ยวชาญด้านการต­่อสู้และถูกพัฒนาร่างกายให้สามารถต่อกรกับ­พวกแมลงสาปกลายพันธุ์เหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด


[ แนว สู้เลือดสาด - ตับกระจาย - ไส้ทะลัก ]

[ แบบดาวน์โหลด ]

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 1

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 2

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 3

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 4

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 5

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 6

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 7

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 8

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 9

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 10

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 11

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 12

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 13

[ แบบออนไลน์ ]

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 1

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 2

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 3

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 4

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 5

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 6

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 7

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 8

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 9

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 10

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 11

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 12

Terra Formars ''แมลงสาบดาวอังคาร'' ตอนที่ 13

[ ซับไทยโดย Revolver-FS ]

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger