ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
 วัตถุโบราณถูกค้นพบที่เขื่อน เป็นที่สนใจของนานาชาติ ทำให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยระดับโลกขึ้นที่นั่น จนถึงหน้าร้อนของปี 2016 ซามูไรที่หลับไหลมานานได้ตื่นขึ้น

[ แนว หุ่นยนต์ - สงคราม ]

[ แบบดาวน์โหลด ]


[ แบบออนไลน์ ]

[ ซับไทยโดย GLF-Fansub ]
ซับไทยโดย ACE-Z&MunashiiKaze-FS ]

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger