ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
 อารากามิ (เทพเจ้าแห่งการทำลายล้าง) ปรากฏตัวขึ้นมาบนโลก ได้กินมนุษย์และทุกสิ่งเป็นอาหาร ในเวลาไม่กี่ปีต่อมา ประชากรโลกมนุษย์เหลือเพียง 1% และนั้นคือยุคที่ถูกเรียกว่า “วันสิ้นโลก” ไม่นานนักได้มีคนกลุ่มหนึ่งผู้ซึ่งเข้าต่อกรกับอารากามิ พวกเขาได้ใช้อาวุธชีวภาพ ที่เรียกกันว่า “จินกิ” (อาวุธพระเจ้า) ผู้คนต่างขนานนามพวกเขาว่า"G.E."(God Eater=ผู้กลืนกินพระเจ้า)

[ แนว ต่อสู้กับสัตว์อสูร(ที่เป็นเทพเจ้าแห่งการทำลายล้าง)เพื่อช่วยโลกประมาณนั้น ]

[ แบบดาวน์โหลด ]

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที่ 1

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที่ 2

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที่ 3

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที่ 4

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที่ 5

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 6

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 7

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 8

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 9

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 10

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 11

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 12

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 13

[ แบบออนไลน์ ]

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที่ 1

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที่ 2

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที่ 3

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที่ 4

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที่ 5

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 6

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 7

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 8

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 9

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 10

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 11

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 12

God Eater ''ล่าเทพเจ้า'' ตอนที 13


[ ซับไทยโดย Gildarts-FS ]
[ ซับไทยโดย Anime Life Live ]
[ ซับไทยโดย Darknessz Translator ]
[ ซับไทยโดย NishikawaFS&GLF-FS&ZouL Fansub]


Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger