ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ(ของภาคแรก)
 ชีวิตประจำวันของนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมต้นแห่งหนึ่งในเมืองทะกะโอะกะ จังหวัดโทะยะมะ ในปีก่อนหน้าที่เรื่องจะเริ่มต้นขึ้น โทชิโน่ เคียวโกะ และ ฟุนามิ ยุยได้ก่อตั้งชมรมบันเทิงขึ้นโดยใช้ห้องของชมรมชงชา ต่อมา อาคาสะ อาคาริ เพื่อนสมัยเด็กของเคียวโกะและยุย ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ และได้เข้าร่วมชมรมพร้อมกับเพื่อนร่วมชั้นของเธอ โยชิคาวะ จินัตสึ

[ แบบดาวน์โหลด ]YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 3

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 4

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 5

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 6

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 7

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 8

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 9

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 10

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 11

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 12

[ แบบออนไลน์ ]YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 3

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 4

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 5

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 6

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 7

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 8

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 9

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 10

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 11

YuruYuri S3 ''คลับบ้าฮาต๊อง'' ( ภาค 3 ) ตอนที่ 12

[ ซับไทยโดย PoPe-Fs ]

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger