ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
Young Black Jack เป็นภาคย้อนเรื่องราวไปสมัยที่ Black Jack ยังหนุ่ม ตอนที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์ ที่จะทำให้เราได้ทราบประวัติและอดีตของเขามากขึ้น

[ แบบดาวน์โหลด ]

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 1

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 2

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 3

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 4

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 5

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 6

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 7

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 8

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 9

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 10

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 11

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 12

[ แบบออนไลน์ ]

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 1

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 2

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 3

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 4

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 5

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 6

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 7

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 8

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 9

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 10

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 11

Young Black Jack ''หมอปีศาจ(ตอนหนุ่ม)'' ตอนที่ 12

[ ซับไทยโดย MsForce-Fs ]{ 2 ความคิดเห็น... read them below or Comment }

  1. แอดคราบบ ลิ้งแบบบโหลดเสียคราบบบ

    ตอบลบ
  2. ลิ้งตอนที่ 7 เสียครับผม

    ตอบลบ

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger