ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
 อุชิโอะเคยคิดว่าเรื่องที่พ่อเล่าเรื่องหอกอสูรในตำนานภายในวัดเป็นเพียงเรื่องเหลวไหล แต่เพื่อช่วยตระกูลจากปีศาจ ทำให้เขาต้องเรียกโทระออกมาจากหอก

[ แนว คอมเมดี้ - ล่าอสูร - ตลกเฮฮา ]

[ จากมังงะในตำนาน มากลายเป็นอนิเมะ ]

[ แบบดาวน์โหลด ]

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 1

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 2

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 3

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 4

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 5

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 6

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 7

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 8

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 9

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 10

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 11

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 12

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 13

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 14

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 15

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 16

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 17

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 18

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 19

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 20

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 21

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 22

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 23

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 24

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 25

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 26

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 27

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 28

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 29

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 30

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 31

[ แบบออนไลน์ ]

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 1

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 2

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 3

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 4

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 5

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 6

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 7

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 8

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 9

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 10

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 11

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 12

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 13

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 14

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 15

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 16

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 17

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 18

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 19

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 20

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 21

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 22

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 23

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 24

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 25

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 26

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 27

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 28

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 29

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 30

Ushio to Tora ''ล่าอสูรกาย'' ตอนที่ 31

[ ซับไทยโดย Inuga-FS ]

{ 4 ความคิดเห็น... read them below or Comment }

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger