ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
เป็นเนื้อเรื่องก่อนภาค Hidan no Aria เรื่องของ Mamiya Akari รุ่นน้อง Rank E ชื่นชมรุ่นพี่ Aria H. Kanzaki ที่อยู่ Rank S ซึ่งเธอตั้งใจจะเป็นคู่หูของรุ่นพี่

[ แบบดาวน์โหลด ]

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 1

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 2

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 3

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 4

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 5

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 6

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 7

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 8

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 9

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 10

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 11

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 12

[ แบบออนไลน์ ]

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 1

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 2

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 3

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 4

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 5

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 6

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 7

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 8

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 9

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 10

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 11

Hidan no Aria AA ''อาเรียกระสุนแดงเดือด'' ตอนที่ 12


[ ซับไทยโดย Inuga-Fs ]

{ 5 ความคิดเห็น... read them below or Comment }

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger