ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
 เรื่องนี้จะเป็นตัวแยกมาจากเนื้อเรื่องหลัก โดยเรื่องนี้จะย้อนไปในสมัยที่ซินแบดยังเด็กอยู่ เราจะได้รู้ว่าซินแบดกว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ได้ต้องผ่านอะไรบ้าง

[ แบบดาวน์โหลด ]

[ แบบออนไลน์ ][ ซับไทยโดย ZIXMAR+Fs ]

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger