ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
คิโยชิ เป็น 1 ในกลุ่มนักเรียนชาย 5 คนแรกได้มาเรียนต่อโรงเรียน ฮาจิมัตสึ ที่เคยเป็นสตรีล้วน ในสัดส่วนนักเรียนหญิงต่อชาย 200:1 นั้นถึงทำให้พวกคิโยชิมีความสุข แต่กลุ่มสภานักเรียนที่ไม่ได้ต้องการความเปลี่ยนแปลง จึงหาโอกาสขับไล่พวกเขาจากโรงเรียน

[ ผู้คุมซาดิสม์ - ที่ชอบเซอร์วิส - กับ 5 หนุ่มในคุกโรงเรียน ]

'' 5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์ ''
( ชื่อไทยสไตล์เกรียน )

[ แบบดาวน์โหลด ]

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 1
Mega / One2up

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 2
Mega / One2up

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 3
Mega One2up

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 4
Mega One2up

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 5
Mega One2up

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 6
Mega One2up

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 7
Mega One2up

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 8
Mega One2up

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 9
Mega One2up

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 10
Mega One2up

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 11
Mega One2up

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 12
Mega One2up

[ แบบออนไลน์ ]

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 1

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 2

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 3

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 4

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 5

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 6

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 7

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 8

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 9

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 10

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 11

Kangoku Gakuen (Prison School) ''5 หนุ่มนักโทษกับผู้คุมสุดซาดิสม์'' ตอนที่ 12

[ ซับไทยโดย Paiking ]Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger