ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
 เรื่องราวของคุเรฮะ นักเรียนมัธยมปลายที่ไม่มีจุดเด่นจนไม่มีใครสนใจ เธอฝันแปลกๆ ทุกคืนเกี่ยวกับหมีและพายุ จนกระทั่งเธอได้รู้จักกับยูริชิโร กินโกะ นักเรียนหญิงที่บอกว่าเธอเป็นหมี

[ แบบดาวน์โหลด ]

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 1

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 2

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 3

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 4

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 5

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 6

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 7

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 8

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 9

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 10

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 11

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 12

[ แบบออนไลน์ ]

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 1

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 2

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 3

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 4

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 5

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 6

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 7

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 8

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 9

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 10

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 11

Yuri Kuma Arashi ''สาวลิลลี่กับหมีกินคน'' ตอนที่ 12

[ ซับไทยโดย Wolvesy&Mojoko-fs ]

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger