ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
 เอรุนะ เด็กสาวที่อยากเข้าเรียนโรงเรียนมิคากุระ โดยไม่ทราบรายละเอียดของโรงเรียนมากนัก หลังเข้ามาเรียนต่อจึงได้ทราบถึงการเข้าร่วมชมรมและการต่อสู้ด้วยพลังพิเศษ

[ แบบดาวน์โหลด ]


Mikagura Gakuen Kumikyoku ''มิคากุระ ศึกชมรมอลเวง'' ตอนที่ 2

Mikagura Gakuen Kumikyoku ''มิคากุระ ศึกชมรมอลเวง'' ตอนที่ 3

Mikagura Gakuen Kumikyoku ''มิคากุระ ศึกชมรมอลเวง'' ตอนที่ 4

Mikagura Gakuen Kumikyoku ''มิคากุระ ศึกชมรมอลเวง'' ตอนที่ 5

Mikagura Gakuen Kumikyoku ''มิคากุระ ศึกชมรมอลเวง'' ตอนที่ 6

Mikagura Gakuen Kumikyoku ''มิคากุระ ศึกชมรมอลเวง'' ตอนที่ 7

Mikagura Gakuen Kumikyoku ''มิคากุระ ศึกชมรมอลเวง'' ตอนที่ 8

Mikagura Gakuen Kumikyoku ''มิคากุระ ศึกชมรมอลเวง'' ตอนที่ 9

Mikagura Gakuen Kumikyoku ''มิคากุระ ศึกชมรมอลเวง'' ตอนที่ 10

Mikagura Gakuen Kumikyoku ''มิคากุระ ศึกชมรมอลเวง'' ตอนที่ 11

Mikagura Gakuen Kumikyoku ''มิคากุระ ศึกชมรมอลเวง'' ตอนที่ 12

[ ซับไทยโดย Season-Sub ]

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger