ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
อิซุมิ ชินอิจิ เด็กหนุ่มธรรมดาๆ ที่ถูกสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว ปรสิต มาสิง ซึ่งปกติพวกนี้จะสิงร่างมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆ เพื่อใช้ร่าง แต่ทว่าเกิดความผิดพลาดขึ้น ทำให้สิงได้แค่แขนขวาของชินอิจิเท่านั้น เนื่องจากสิงมือขวาจึงตั้งชื่อว่า มิคกี้ (มิกิ ตามภาษาญี่ปุ่น) มิคกี้ไม่มั่นใจว่าจะย้ายจากแขนขวาเขาได้และต้องการมีชีวิตรอดต่อไป จึงตัดสินใจอยู่ร่วมกับชินอิจิ ซึ่งต้องปราบปรสิตตัวอื่นๆ ที่สิงร่างสิ่งมีชีวิตอื่นและเข้ามาพัวพันกับชีวิตของชินอิจิ

[ แบบดาวน์โหลด ]

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 1
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 2
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 3
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 4
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 5
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 6
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 7
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 8
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 9
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 10
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 11
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 12
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 13
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 14
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 15
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 16
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 17
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 18
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 19
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 20
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 21
Mega / One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 22
Mega One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 23
Mega One2up

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 24
Mega One2up

[ แบบออนไลน์ ]

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 1

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 2

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 3

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 4

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 5

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 6

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 7

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 8

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 9

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 10

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 11

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 12

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 13

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 14

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 15

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 16

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 17

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 18

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 19

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 20

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 21

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 22

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 23

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ''ปรสิต เดรัจฉาน'' ตอนที่ 24


[ ซับไทยโดย Inuga-Fs&ACQ ]

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger