ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
 ชมรมดนตรีคิทาอุจิที่เข้าถึงการแข่งระดับประเทศเสมอ จนมีการเปลี่ยนผู้ดูแลก็ไม่เคยผ่านแม้แต่การแข่งระดับเขต เรื่องราวของนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาร่วมวงดนตรี

[ แนว ดนตรี - คล้าย K-on แต่เป็นวงดุริยางค์แทน(และมีดราม่า) ]

[ แบบดาวน์โหลด ]


[ ซับไทยโดย MsForce-fs ]

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger