ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
 ศตวรรษที่ 22 เกาะที่เคยถูกเรียกว่า ญี่ปุ่น ได้เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ว่า "นครจักรวรรดิตะวันออกไกลเขตปกครองที่ 17". ผู้คนอาศัยอย่างเรียบง่ายและเชื่อว่าทุกวันจะสงบสุข แต่ทว่าได้มีโรคร้ายที่เรียกว่า "Deglation" ได้ทำร้ายผู้คน "Deglation" ได้ทำให้ผู้คนกลายเป็นทรายโดยไม่มีเหตุผล มันได้ค่อยทำลายโลกอย่างช้าๆ เด็กนักเรียนธรรมดา Tooru Kazasumi ได้ถูกดึงเข้าไปสงครามในยังอีกโลกฝั่งหนึ่งที่เรียกว่้า "Frontier S (Stratos)" ที่นั่นเขาต้องต่อสู้กับตนเองอีกคน นี่คือสงครามระหว่างสองโลก

[ แนวต่อสู้มันส์ๆ - เห็นว่าสนุกน่าดู   ]

[ แบบดาวน์โหลด ]

Gunslinger Stratos ONA
GoogleDrive Mega

Gunslinger Stratos: The Animation ตอนที่ 1
GoogleDrive / Mega

Gunslinger Stratos: The Animation ตอนที่ 2
GoogleDrive Mega

Gunslinger Stratos: The Animation ตอนที่ 3
GoogleDrive Mega

Gunslinger Stratos: The Animation ตอนที่ 4
GoogleDrive Mega

Gunslinger Stratos: The Animation ตอนที่ 5
GoogleDrive Mega

Gunslinger Stratos: The Animation ตอนที่ 6
GoogleDrive Mega

Gunslinger Stratos: The Animation ตอนที่ 7
GoogleDrive Mega

Gunslinger Stratos: The Animation ตอนที่ 8
GoogleDrive Mega

Gunslinger Stratos: The Animation ตอนที่ 9
GoogleDrive Mega

Gunslinger Stratos: The Animation ตอนที่ 10
GoogleDrive Mega

Gunslinger Stratos: The Animation ตอนที่ 11
GoogleDrive Mega

Gunslinger Stratos: The Animation ตอนที่ 12
GoogleDrive Mega

[ แบบออนไลน์ ]


[ ซับไทยโดย NeMuRia-Fansub ][ ซับไทยโดย GLF-Fs ]

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger