ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
เรื่องราวของการล่าแม่มดของกษัตริย์ที่ทำให้ อัศวินได้สูญเสียภรรยาของตนจากการกล่าวหาแม่มดและถูกเผาทั้งเป็น เขาได้พาลูกชายของตนไปฝึกฝนให้กลายเป็นอัศวินสีทอง กาโร่ ในวันที่องค์ราชาล้มป่วยและบังลังก์ถูกชิงไปโดยที่ปรึกษา องค์ชายและราชินีต้องการความช่วยเหลือจากกาโร่ให้ทวงบังลังก์กลับมา

[ แบบดาวน์โหลด ]

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 1

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 2

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 3

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 4

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 5

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 6

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 7

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 8

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 9

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 10

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 11

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 12

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 13

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 14

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 15

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 16

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 17

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 18

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 19

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 20

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 21

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 22

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 23

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 24

[ แบบออนไลน์ ]

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 1

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 2

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 3

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 4

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 5

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 6

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 7

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 8

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 9

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 10

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 11

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 12

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 13

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 14

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 15

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 16

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 17

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 18

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 19

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 20

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 21

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 22

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 23

Garo - Honoo no Kokuin ''กาโร่ อัศวินหมาป่าทองคำ'' ตอนที่ 24

ซับไทยโดย Onigiri-Fs ]

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger