ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เรื่องย่อ
 กล่าวถึงในโลกที่มนุษย์มีเทคโนโลยีที่สามารถใช้ มาน่า ได้ ทำให้เอาชนะทั้งสงคราม, ความหิวโหย, ปัญหามลพิษ และปัญหาอื่นๆ ได้ ราวกับเป็นเวทมนตร์ จนโลกกลายเป็นยูโทเปียที่สมบูรณ์แบบ เจ้าหญิงแห่งจักรวรรดิมิสุรุกิ แองเจไลซ์ ผู้ที่ควรได้สืบทอดมงกุฎ แต่ทว่าเธอกลับพบว่าเป็นพวก นอร์ม่า (Norma) หรือพวกที่ไม่สามารถใช้มาน่าได้ ถือเป็นพวกนอกรีต ทำให้เธอถูกขับไล่ไปยังเกาะร้าง แองเจไลซ์ได้พบกับกลุ่มเด็กสาวที่เป็นพวกนอร์ม่าที่ใช้หุ่นโรบอตที่เรียกว่า Barameiru ที่ไล่ล่ามังกรจากต่างมิติ ทำให้ชะตาเธอเปลี่ยนไป ในฐานะทหาร ที่ชื่อ แองจี้ เป้าหมายต่อจากนี้ เธอต้องการสิ่งใด ?

[ แบบดาวน์โหลด ]


Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 1

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 2

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 3

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 4

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 5

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 6

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 7

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 8

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 9

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 10

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 11

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 12

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 13

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 14

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 15

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 16

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 17

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 18

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 19

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 20

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 21

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 22 

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 23

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 24

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 25

 [ แบบออนไลน์ ]

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 1


Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 2

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 3

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 4

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 5

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 6

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 7

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 8

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 9

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 10

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 11

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 12

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 13

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 14

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 15

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 16

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 17

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 18

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 19

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 20

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 21

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 22

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 23

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 24

Cross Ange - Tenshi to Ryuu no Rondo ตอนที่ 25


[ ซับไทยโดย Hara-Fs ]

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger