ยิ น ดี ต้ อ น รั บเรื่องย่อ
 โรงเรียนมัธยมต้นคุนุกิงาโอกะที่มีชื่อเสียง ห้องเรียน 3-E (End) ซึ่งเป็นห้องบ๊วย มีอาจารย์ประหลาดที่เพิ่งส่งมาสอนที่นี่ เขาถูกเรียกว่า โคโระเซนเซย์ (อาจารย์ฆ่าไม่ตาย) มีลักษณะผสมระหว่างเอเลี่ยนและสัตว์พวกปลาหมึก สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วถึง 20 มัค หรือประมาณ 20 เท่าของความเร็วเสียงทำให้ไม่มีใครโจมตีเขาได้ เขายังเป็นผู้ก่อการร้ายที่เพิ่งระเบิดดวงจันทร์ไปกว่า 70% จนเหลือครึ่งเสี้ยวอย่างถาวร ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เขาทำสัญญากับรัฐบาลแล้วขอมาสอนที่ในชั้นเรียนนี้ และอาจารย์ได้ตั้งเงื่อนไขให้นักเรียนห้อง 3-E ต้องฆ่าเขาให้ได้ก่อนวันจบการศึกษาปีหน้า ไม่เช่นนั้นเขาจะทำลายโลกมนุษย์ทิ้ง


Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 2

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 3

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 4

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 5

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 6

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 7

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 8

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 9

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 10

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 11
GoogleDrive Mega

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 12
GoogleDrive / Mega

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 13
GoogleDrive Mega

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 14
GoogleDrive Mega

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 15
GoogleDrive Mega

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 16
GoogleDrive Mega

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 17
GoogleDrive / Mega

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 18
GoogleDrive / Mega

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 19
GoogleDrive / Mega

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 20
GoogleDrive / Mega

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 21
GoogleDrive / Mega

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 22
GoogleDrive / Mega

[ แบบออนไลน์ ]

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 1

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 2

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 3

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 4

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 5

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 6

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 7

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 8

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 9

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 10

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 11

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 12

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 13

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 14

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 15

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 16

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 17

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 18

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 19

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 20

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 21

Assassination Classroom ''ห้องเรียนลอบสังหาร'' ตอนที่ 22

ซับไทยโดย Zixmar+Fansub ]
ซับไทยโดย Google Translate Fansub ]

{ 3 ความคิดเห็น... read them below or Comment }

  1. ตอนที่ 16 โหลดไม่ได้ / ดูไม่ได้ อะครับ

    ตอบลบ
  2. ทำไมโหลดแล้ว พอเปิดดูไม่มีเสียงค่ะ

    ตอบลบ

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger