ยิ น ดี ต้ อ น รั บ


 เรื่องย่อ
เป็นเรื่องราวของ ฮิโนะ เด็กม.ปลายธรรมดาๆที่ ดันถูกจับไปดัดสันดานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นโรงเรียนสอนกุลสตรี ชั้นสูงมาก่อนซึ่งเขาถูกจัดให้อยู่ในคลาสหลักสูตรพ่อบ้าน-สาวใช้ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดที่โรงเรียนแห่งนั้นและการมาที่นี่ของเขา ทำให้ เขาต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของคนระหว่างชั้นเรียนเหตุการณ์ วุ่นๆของพ่อบ้านกับเมดสาวน่ารักๆและพวกคุณหนูไฮโซทั้งหลายได้เริ่มขึ้นแล้ว

Pass= www.anime-thai.net

1: http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=158600. z) k+ O, y7 {. X3 d4 g
2: http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=158316
3: http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=158317
4: http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=1583187 ~: |# C2 \% [; \
5: http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=158320
6: http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=158321
7: http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=158322, O# r, H' x6 Z/ X, W/ G
8: http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=158323& Z' r+ r) ?9 r+ L
9: http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=158324
10: http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=158601( _% |/ Z  O* ~. j) f
11: http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=158602
12: http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=158599

" X# K; c0 X% ]" {0 t+ h

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger