ยิ น ดี ต้ อ น รั บ


 

เรื่องย่อ
มาดันบาชิ โคอิจิ ผู้ที่มีอนุภาค Hi-ERo (Ero = เรื่องอย่างว่า) ที่เป็นต้นกำเนิดพลังให้กับอาวุธจักรกล Daimidaler และต้องมาช่วยเหลือโซนัน เคียวโกะ เข้าร่วมกับองค์กร Prince Beauty Parlor รวมทั้งต่อกรกับกลุ่ม Penguin Empire ที่รุกรานมนุษยชาติ

[ อัพเดทล่าสุดตอน OVA ]

[ แบบดาวน์โหลด ]

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 1

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 2

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 3

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 4

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 5

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 6

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 7

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 8

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 9

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 10

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 11

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 12

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' OVA 1

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' OVA 2

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' OVA 3

[ แบบออนไลน์ ]

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 1

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 2

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 3

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 4

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 5

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 6

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 7

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 8

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 9

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 10

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 11

Kenzen Robo Daimidaler ''หุ่นยนต์พลังหื่น'' ตอนที่ 12

END

ซับไทยโดย Tyrant_FS ]

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © 2012 Cartoon ออนไลน์ V.5 //Powered by Blogger